Psi

„Psi nejsou celým naším životem, ale díky nim je náš život úplný.“

- Roger Caras -